Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of via mailing naar de personen die zich hebben aangemeld voor de gratis Equixantosbarefoot.nl  nieuwsbrief. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is.
 
Over de bestelling
Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Equixantosbarefoot.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Dit gebeurd uiteraard in overleg.
 
Over het retourneren van bestellingen
Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Equixantosbarefoot.nl over de staat van de producten wordt het geld( of een gedeelte daarvan)  van de koper teruggestort.
Het retourneren van producten kan alleen in overleg gebeuren.
 
Over de levering
Equixantosbarefoot.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.
Als de betaling is ontvangen, krijgt u een bevestigings mail van ons en als het artikel  op voorraad is wordt het de volgende dag opgestuurd. Ook hierover ontvangt u een mail.
Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
 
Als Equixantosbarefoot.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nooit een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
 
Verzendkosten
De verzendkosten staan bij de bestelling vermeld.

 
Over het versturen
Equixantosbarefoot.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Equixantosbarefoot.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
 
Bij het opgeven van een fout adres waardoor het product retour komt, zal Equixantosbarefoot.nl contact opnemen en nogmaals de verzendkosten in rekening brengen als het product opnieuw verzonden wordt naar het juiste adres.
 
Over de garantie
Equixantosbarefoot.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
 
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal gebruik, zal door Equixantosbarefoot.nl op schriftelijk verzoek of per email van de klant binnen de garantieperiode na aankoop worden beoordeeld en behandeld.
 
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant direct contact op te nemen met Equixantosbarefoot.nl. Retourneren gebeurt naar het adres van de afzender dat op de envelop/het pakket vermeld staat.
 
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na het gebruik  kan een klacht worden gemeld. De klant dient schriftelijk of per email een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen eventueel met foto’s.
 
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de verzendkosten voor diens rekening. Equixantosbarefoot.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
 
Equixantosbarefoot.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Equixantosbarefoot.nl geleverd artikel.
 
Over terugbetalingen
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die met toestemming worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Equixantosbarefoot.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.
 
Over privacy
Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Adres, telefoonnummer, email of andere gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
 
Overige bepalingen
Voor de gevolgen van zetfouten en inhoud op de website of andere vormen van media zal Equixantosbarefoot.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij fraude of misbruik van de door Equixantosbarefoot.nl geleverde diensten, heeft Equixantosbarefoot.nl  het recht de verstrekte gegevens door te geven aan de daarvoor ingestelde instanties. Dit zonder zich ertoe te verplichten de persoon in kwestie hiervan meteen op de hoogte te stellen. Eventuele kosten die hierdoor ontstaan kunnen verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

© 2009 - 2022 equixantosbarefoot | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel